Boost bedriften din med coworking!
Personer som jobber konsentrert om felles prosjekt på Designkolletivet Elverum

Dato

For mange av oss har arbeidshverdagen endret seg betydelig i løpet av de siste årene. Etter pandemien har de fleste fått erfare usikre tider og mye hjemmekontor. Denne nye hverdagen har ført til en økende interesse for coworking spaces blant frilansere, selvstendig næringsdrivende og små bedrifter, og også pendlere.

Å jobbe hjemmefra har vist seg å være utfordrende, med distraksjoner og avbrytelser av ulik art. Samtidig ønsker mange å opprettholde fleksibiliteten ved hjemmekontor samtidig som de nyter fordelene ved et profesjonelt arbeidsmiljø. Kontorfellesskap som Designkollektivet Elverum tilbyr akkurat dette – en ideell arbeidsplass utenfor hjemmet, hvor du fremdeles har fleksibileiteten hjemmekontoret gir, men får arbeidsfokuset og det kollegiale som følger med det å ha et kontor.

Profesjonelt kontor uten høye kostnader

En av de viktigste fordelene med coworking spaces er tilgangen til kontorfasiliteter uten de høye kostnadene som følger med tradisjonelle leiekontrakter. Dette er spesielt gunstig for små bedrifter og selvstendig næringsdrivende som trenger en plass å jobbe, men ønsker å unngå den økonomiske byrden ved å leie og vedlikeholde egne kontorlokaler. Ved å dele på leieutgifter og ressurser som wifi, møterom, kontorutstyr og fasiliteter, kan du leie kontor til en brøkdel av prisen i et delt kontor. I tillegg får du et profesjonelt sted å møte kunder og presentere nye prosjekter.

Økt Produktivitet

Å jobbe hjemmefra kan være deilig det, men hjemmekontoret er ikke designet for god arbeidsflyt og produktivitet. Coworking spaces og delte kontorlokaler tilbyr et arbeidsmiljø designet for å øke produktiviteten. Med fasiliteter som raskt internett, tilrettelagte arbeidsstasjoner for konsentrert arbeid og soner for mer avslappet idémyldring og kreativitet, er det enkelt å være mer effektiv med å holde styr på arbeidsoppgaver og deadlines. Når du i tillegg jobber sammen med andre gründere og frilansere i samme situasjon, gir det ofte ekstra motivasjon til å legge inn det siste giret for å jobbe effektivt.

Nettverksbygging

En av de andre store fordelene med coworking er muligheten til å nettverke med andre fagfolk, både innenfor egen bransje, men kanskje det mest spennende, folk med en helt annen faglig bakgrunn enn deg selv. Designkollektivet Elverum har et lite fellesskap med frilansere, entreprenører og små bedriftseiere. Vi oppmuntrer til samarbeid og deling av ideer på tvers av fagfelt, noe som kan føre til nye partnerskap og forretningsmuligheter. Flere prosjekter og bedrifter har sett dagens lys nettopp på grunn av koblinger her på Designkollektivet. Vi samarbeider også tett med Elverum Vekst, og inviterer alle medlemmer til gründertreff, næringsfrokoster og andre lokale arrangementer der næringslivet i Elverum møtes.

Støtte og fellesskap

Her på Designkollektivet Elverum markerer vi både små og store seire med bjelleklang! Vi har en bjelle hengende på veggen, vi ringer i når vi når mål, lander nye avtaler og lignende. Å være gründer er en utfordrende reise som noen ganger kan føles svært ensom. Du må håndtere mange ting alene, man er både Daglig leder, sekretær, markedsfører, regnskapsfører og kreatør. Støtte fra venner og familie er uvurdelig, men man trenger også andre å sparre med. Når du jobber i delte kontorlokaler, har du mennesker rundt deg som har samme utfordringer som deg. Hvis du tviler på om ideene dine holder mål, om målene du har satt deg er for hårete, har du sparringspartnere og støttespillere rundt deg som kan hjelpe deg videre i prosessen, eller minne deg på hvorfor du gjør det du gjør. Dette er viktig for å klare å holde fokus og å jobbe målrettet!

Designkollektivet Elverum er ikke bare kontor til leie, vi tilbyr et profesjonelt kontormiljø uten de høye kostnadene forbundet med tradisjonelle leieavtaler. På kjøpet får du et fellesskap som støtter og feirer hverandre. Vi tror på styrken i samarbeid, nettverksbygging og å dele erfaringer på tvers av fagfelt. Her kan du øke produktiviteten, utvide nettverket ditt og finne støtte og inspirasjon når du trenger det mest.

Velkommen til et sted hvor du kan vokse både profesjonelt og personlig!

FLERE
BLOGGPOSTER